தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
AAard-varkn. தென் ஆப்ரிக்கப் பன்றி வகை.
AAard-wolfn. தென் ஆப்ரிக்க ஓநாய் வகை.
AAaronn. யூதர் தலைமைக்குரு
ADVERTISEMENTS
AAaroniic, Aaronicalயூதர் தலைமைக்குரவினைச் சார்ந்த
AAasvogeln. தென் ஆப்பிரிக்கக் கழுகு
AAb extraadv. வௌதயிலிருந்து
ADVERTISEMENTS
AAb initioadv. தொடக்கத்திலிருந்து, முதலிலிருந்து, அடிமுதல்.
AAb urbe conditaadv. ரோம் நகரம் நிறுவப்பட்ட காலந்தொடடு
AAba, abaya, abbaஅராபிய நாட்டு முரட்டு ஆடை வகை.
ADVERTISEMENTS
AAbackadv. பின்புறமாக, பின்னோக்கி,
ADVERTISEMENTS