தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
AAbasementn. தாழ்த்துதல், தாழ்வு, இழிவு.
AAbashv. நாணவை, தலைகுனியச் செய், குழப்பம் உண்டுபண்ணு.
AAbashmentn. கலக்கம், வெட்கத்தினால் ஏற்படும் மனக்குழப்பம்.
ADVERTISEMENTS
AAbaskadv. வெதுவெதுப்பான நிலையில்.
AAbatev. தாழ்த்து, குறை, தணி தள்ளுபடிசெய், விலக்கிவை.
AAbatementn. தள்ளுபடி, (சட்) பிறர் உரிமையில் தலையிட்டுக் குறைத்தல்.
ADVERTISEMENTS
AAbatis, abattisமரக்கிளை அரண், கொப்புக் கவரண்.
AAbatoirn. ஆடுமாடு அடிக்கும் தொட்டி, இறைச்சி வெட்டும் களம்,
AAbbn. ஊடுநுல், குறுக்கிழை
ADVERTISEMENTS
AAbban. தந்தை, கடவுள்.
ADVERTISEMENTS