தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
DDyspepticn. வயிற்றுமந்த நோயாளி, (பெயரடை) வயிற்று மந்தமுடைய, செரிமானக்கேடு சார்ந்த.
DDyspnoean. மூச்சுவிடுவதில் இடர்ப்பாடு.
DDysuria, dysuryசூடுபிடிப்பு, சிறுநீர்கழிக்கும் போது நோவு ஏற்படும் கோளாறு.
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS