தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
NNabv. பற்று, பிடி.
NNabobn. மொகாலயப் பேரரசின் மாகாணத் தலைவர், மண்டலிகர்,(வர.) இந்தியாவிலிருந்து பெருஞ்செல்வத்துடன் தாயகம் மீண்ட ஆங்கிலேயர், இன்பவாழ்க்கைப் பெருஞ்செல்வர்.
NNaboths vineyardn. காமுறப்படும் பொருள்.
ADVERTISEMENTS
NNacaratn. கிச்சிலிப்பழ சிவப்புநிறம்.
NNacellen. விமான இயந்திர வேயுறை, வான்கலத்தின் சகடப் பகுதி.
NNacren. இறகு வடிவான கடலுயிர் வகை, இப்பி, சோழி முத்துச்சிப்பிகளின் தோட்டின் உட்புறம், சிப்பிமீன்.
ADVERTISEMENTS
NNadirn. (வான்.) உச்சிக்கு நேரெதிர், தாழ்விற்கு எல்லை.
NNag n. ஏறிச் செல்வதற்குரிய மட்டக்குதிரை, (பே-வ.) குதிரை.
NNag n. குறை கண்டுபிடி, ஓயாது நச்சுப்படுத்து, தொல்லைப் படுத்து.
ADVERTISEMENTS
NNaganan. தென் ஆப்பிரிக்காவின் கொடிய நச்சு ஈ வகையால் வரும் காய்ச்சல்.
ADVERTISEMENTS